Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
P8_CRE-REV(2016)10-26
сряда, 26 октомври 2016 г.
html 
Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от обществения сектор (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
P8_CRE-REV(2016)10-26
сряда, 26 октомври 2016 г.
html 
Защитни мерки срещу вредителите по растенията (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
P8_CRE-REV(2016)10-26
сряда, 26 октомври 2016 г.
html 
Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
P8_CRE-REV(2016)10-26
сряда, 26 октомври 2016 г.
html 
Трансмазнини (B8-1115/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
сряда, 26 октомври 2016 г.
html 
Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)
P8_CRE-REV(2016)10-25
вторник, 25 октомври 2016 г.
html 
Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
вторник, 25 октомври 2016 г.
html 
Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
вторник, 25 октомври 2016 г.
html 
Споразумение между ЕС и Китай за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
P8_CRE-REV(2016)10-25
вторник, 25 октомври 2016 г.
html 
Статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
P8_CRE-REV(2016)10-25
вторник, 25 октомври 2016 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация