Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (разискване)
P8_CRE-REV(2016)10-06
четвъртък, 6 октомври 2016 г.
html 
Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9 (B8-1060/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
четвъртък, 6 октомври 2016 г.
html 
Положението в Сирия (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
четвъртък, 6 октомври 2016 г.
html 
Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22) (B8-1043/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
четвъртък, 6 октомври 2016 г.
html 
Прилагане на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
P8_CRE-REV(2016)10-06
четвъртък, 6 октомври 2016 г.
html 
Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2016)10-06
четвъртък, 6 октомври 2016 г.
html 
Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 20 и 21 октомври (разискване)
P8_CRE-REV(2016)10-05
сряда, 5 октомври 2016 г.
html 
Присъединяване на Перу към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
сряда, 5 октомври 2016 г.
html 
Присъединяване на Казахстан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
сряда, 5 октомври 2016 г.
html 
Присъединяване на Република Корея към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
сряда, 5 октомври 2016 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация