Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Глобални цели и ангажименти на ЕС в областта на изхранването и продоволствената сигурност по света (B8-1042/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
сряда, 5 октомври 2016 г.
html 
Европейска прокуратура и Евроюст (B8-1054/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
сряда, 5 октомври 2016 г.
html 
Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
сряда, 5 октомври 2016 г.
html 
Правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правна помощ при производствата по европейска заповед за арест (разискване)
P8_CRE-REV(2016)10-04
вторник, 4 октомври 2016 г.
html 
Сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
P8_CRE-REV(2016)10-04
вторник, 4 октомври 2016 г.
html 
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция вследствие на земетресението, засегнало Йонийските острови през ноември 2015 г. (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
P8_CRE-REV(2016)10-04
вторник, 4 октомври 2016 г.
html 
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление GF/2016/001 FI/Microsoft, подадено от Финландия (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2016)10-04
вторник, 4 октомври 2016 г.
html 
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)10-04
вторник, 4 октомври 2016 г.
html 
Правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правна помощ при производствата по европейска заповед за арест (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
P8_CRE-REV(2016)10-04
вторник, 4 октомври 2016 г.
html 
Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
P8_CRE-REV(2016)10-04
вторник, 4 октомври 2016 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация