Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Споразумение за стратегическо сътрудничество между Китай и Европол (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-04
вторник, 4 октомври 2016 г.
html 
Бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г. (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
P8_CRE-REV(2016)10-04
вторник, 4 октомври 2016 г.
html 
Макроикономическото положение в Гърция, структурните реформи и тяхното въздействие, както и перспективите за водене на бъдещи преговори в рамките на програмата (разискване)
P8_CRE-REV(2016)10-04
вторник, 4 октомври 2016 г.
html 
Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
P8_CRE-REV(2016)09-15
четвъртък, 15 септември 2016 г.
html 
Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
P8_CRE-REV(2016)09-15
четвъртък, 15 септември 2016 г.
html 
Насоки за политиките за заетост на държавите членки (A8-0247/2016 - Laura Agea)
P8_CRE-REV(2016)09-15
четвъртък, 15 септември 2016 г.
html 
Прилагане на Директивата за пощенските услуги (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
четвъртък, 15 септември 2016 г.
html 
Прилагане на Директивата за равенството в областта на заетостта (A8-0225/2016 - Renate Weber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
четвъртък, 15 септември 2016 г.
html 
Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
P8_CRE-REV(2016)09-15
четвъртък, 15 септември 2016 г.
html 
Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора (присъединяване на Хърватия) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
сряда, 14 септември 2016 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация