Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2016)12-14
сряда, 14 декември 2016 г.
html 
Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
P8_CRE-REV(2016)12-14
сряда, 14 декември 2016 г.
html 
Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
P8_CRE-REV(2016)12-14
сряда, 14 декември 2016 г.
html 
Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
P8_CRE-REV(2016)12-14
сряда, 14 декември 2016 г.
html 
Рамково споразумение между ЕС и Алжир за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
P8_CRE-REV(2016)12-13
вторник, 13 декември 2016 г.
html 
Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)12-13
вторник, 13 декември 2016 г.
html 
Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (A8-0345/2016 - József Nagy)
P8_CRE-REV(2016)12-13
вторник, 13 декември 2016 г.
html 
Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano)
P8_CRE-REV(2016)12-13
вторник, 13 декември 2016 г.
html 
Правата на жените в държавите от Източното партньорство (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-13
вторник, 13 декември 2016 г.
html 
Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (разискване)
P8_CRE-REV(2016)12-13
вторник, 13 декември 2016 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация