Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост (разискване)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Споразумение между ЕС и Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Споразумение между ЕС и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Споразумение между ЕС и Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Споразумение между ЕС и Маршаловите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация