Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по химикалите (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
сряда, 29 април 2015 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за околната среда (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
сряда, 29 април 2015 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
сряда, 29 април 2015 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за безопасност на храните (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
сряда, 29 април 2015 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
сряда, 29 април 2015 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
сряда, 29 април 2015 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
сряда, 29 април 2015 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по лекарствата (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
сряда, 29 април 2015 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
сряда, 29 април 2015 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за морска безопасност (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
сряда, 29 април 2015 г.
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Правна информация