Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (A8-0346/2016 - Jens Geier)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови плащания в рамките на бюджета за 2017 г. (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Положението в Италия след земетресенията (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Положението в Демократична република Конго (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Достъп до енергия в развиващите се държави (B8-1227/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
Прилагане на eвропейската заповед за плащане (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
P8_CRE-REV(2016)12-01
четвъртък, 1 декември 2016 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация