Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
P8_CRE-REV(2015)03-10
вторник, 10 март 2015 г.
html 
Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
P8_CRE-REV(2015)03-10
вторник, 10 март 2015 г.
html 
Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
P8_CRE-REV(2015)03-10
вторник, 10 март 2015 г.
html 
Годишен доклад на Европейската централна банка за 2013 г. (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
P8_CRE-REV(2015)03-10
вторник, 10 март 2015 г.
html 
Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (разискване)
P8_CRE-REV(2015)03-09
понеделник, 9 март 2015 г.
html 
Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
P8_CRE-REV(2015)03-09
понеделник, 9 март 2015 г.
html 
Решение, прието относно стратегическа рамка за енергиен съюз (разискване)
P8_CRE-REV(2015)02-25
сряда, 25 февруари 2015 г.
html 
Доклад от неофициалното заседание на държавните и правителствените ръководители (12 февруари 2015 г.) (разискване)
P8_CRE-REV(2015)02-25
сряда, 25 февруари 2015 г.
html 
Годишен доклад на Европейската централна банка за 2013 г. (разискване)
P8_CRE-REV(2015)02-25
сряда, 25 февруари 2015 г.
html 
Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, по-специално във връзка с „Ислямска държава“ (RC-B8-0136/2015, B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015, B8-0142/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-12
четвъртък, 12 февруари 2015 г.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Правна информация