Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г. (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Италия - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Проект на коригиращ бюджет № 5: Наводнения в Италия (Сардиния) през 2013 г. - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия през 2014 г. (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: наводненията в Сърбия, Хърватия и България (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Проект на коригиращ бюджет №7/2014: наводненията в Сърбия, Хърватия и България (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Собствени ресурси на Съюза – коригиране на националните вноски на държавите членки (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС: региони, засегнати от бедствия (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Регламент (ЕС) № ___/__. на Комисията от XXX година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на разпоредбите на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Правна информация