Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Макрофинансова помощ за Йордания (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-24
четвъртък, 24 ноември 2016 г.
html 
Дейности и надзор на институциите за професионално пенсионно осигуряване (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
P8_CRE-REV(2016)11-24
четвъртък, 24 ноември 2016 г.
html 
Положението в Сирия (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
четвъртък, 24 ноември 2016 г.
html 
Отношенията между ЕС и Турция (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
четвъртък, 24 ноември 2016 г.
html 
Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
четвъртък, 24 ноември 2016 г.
html 
Емисии на някои атмосферни замърсители (A8-0249/2015 - Julie Girling)
P8_CRE-REV(2016)11-23
сряда, 23 ноември 2016 г.
html 
Финализиране на „Базел III“ (B8-1226/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
сряда, 23 ноември 2016 г.
html 
Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
P8_CRE-REV(2016)11-23
сряда, 23 ноември 2016 г.
html 
Стратегическа комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
P8_CRE-REV(2016)11-23
сряда, 23 ноември 2016 г.
html 
Жестомимичен език и професионални преводачи на жестомимичен език (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
сряда, 23 ноември 2016 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация