Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Предложение за директива на Съвета за установяване на методи на изчисление и изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (B8-0326/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
ПРИЛОЖЕНИЯ към Делегиран регламент (ЕС) за допълнение на Директива 2009/138/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Обновяване на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (B8-0350/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Признаване на Палестина за държава (B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (B8-0351/2014, RC-B8-0352/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (B8-0362/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
сряда, 17 декември 2014 г.
html 
Преразглеждане на икономическото управление - пакет от 6 законодателни акта и пакет от 2 законодателни акта (разискване)
P8_CRE-REV(2014)12-16
вторник, 16 декември 2014 г.
html 
Научно проучване на въпроси, свързани с храните (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
P8_CRE-REV(2014)12-16
вторник, 16 декември 2014 г.
html 
Конвенция по международната търговия със застрашени видове (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
P8_CRE-REV(2014)12-16
вторник, 16 декември 2014 г.
html 
Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) с Кралство Мароко (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
вторник, 16 декември 2014 г.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Правна информация