Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията с Украйна (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
вторник, 16 декември 2014 г.
html 
Участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-REV(2014)12-16
вторник, 16 декември 2014 г.
html 
Режим за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
P8_CRE-REV(2014)12-16
вторник, 16 декември 2014 г.
html 
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool –Италия (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
P8_CRE-REV(2014)12-16
вторник, 16 декември 2014 г.
html 
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
P8_CRE-REV(2014)12-16
вторник, 16 декември 2014 г.
html 
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
P8_CRE-REV(2014)12-16
вторник, 16 декември 2014 г.
html 
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
P8_CRE-REV(2014)12-16
вторник, 16 декември 2014 г.
html 
Конвенция по международната търговия със застрашени видове (CITES) (разискване)
P8_CRE-REV(2014)12-15
понеделник, 15 декември 2014 г.
html 
Изпълнение на Директивата за качеството на горивата (разискване)
P8_CRE-REV(2014)12-15
понеделник, 15 декември 2014 г.
html 
Оценка на добрата репутация на превозвачите (разискване)
P8_CRE-REV(2014)12-15
понеделник, 15 декември 2014 г.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Правна информация