Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Изпълнение на програмата за партньорството в областта на научните изследвания и иновациите в Средиземноморския регион PRIMA (разискване)
P8_CRE-REV(2014)12-15
понеделник, 15 декември 2014 г.
html 
Предложение за вот на недоверие на Комисията (B8-0249/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
четвъртък, 27 ноември 2014 г.
html 
Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
четвъртък, 27 ноември 2014 г.
html 
Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (B8-0285/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
четвъртък, 27 ноември 2014 г.
html 
Единен цифров пазар (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
четвъртък, 27 ноември 2014 г.
html 
Недохранване при децата в развиващите се страни (B8-0253/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
четвъртък, 27 ноември 2014 г.
html 
Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri)
P8_CRE-REV(2014)11-26
сряда, 26 ноември 2014 г.
html 
Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (A8-0028/2014 - Kay Swinburne)
P8_CRE-REV(2014)11-26
сряда, 26 ноември 2014 г.
html 
Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември 2014 г.) (B8-0251/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-26
сряда, 26 ноември 2014 г.
html 
Протокол по специфични въпроси за железопътния подвижен състав (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2014)11-25
вторник, 25 ноември 2014 г.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Правна информация