Rozpravy
869 výsledek/výsledky pro výraz(y): "8. období, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Středa 26. října 2016
html 
Přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Středa 26. října 2016
html 
Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Středa 26. října 2016
html 
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Středa 26. října 2016
html 
Tuky s obsahem transmastných kyselin (B8-1115/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Středa 26. října 2016
html 
Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Úterý 25. října 2016
html 
Automatizovaná výměna údajů o DNA s Dánskem (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Úterý 25. října 2016
html 
Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Dánskem (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Úterý 25. října 2016
html 
Dohoda mezi EU a Čínou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Úterý 25. října 2016
html 
Statistika železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Úterý 25. října 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění