Rozpravy
869 výsledek/výsledky pro výraz(y): "8. období, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dohoda o strategické spolupráci mezi Europolem a Čínou (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Úterý 4. října 2016
html 
Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Úterý 4. října 2016
html 
Makroekonomická situace v Řecku, strukturální reformy a jejich dopad i výhledy na budoucí jednání v rámci programu (rozprava)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Úterý 4. října 2016
html 
Cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Čtvrtek 15. září 2016
html 
Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Čtvrtek 15. září 2016
html 
Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0247/2016 - Laura Agea)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Čtvrtek 15. září 2016
html 
Uplatňování směrnice o poštovních službách (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Čtvrtek 15. září 2016
html 
Provádění „směrnice o rovnosti v zaměstnání“ (A8-0225/2016 - Renate Weber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Čtvrtek 15. září 2016
html 
Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Čtvrtek 15. září 2016
html 
Protokol k Dohodě mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob (přistoupení Chorvatska) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Středa 14. září 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění