Rozpravy
869 výsledek/výsledky pro výraz(y): "8. období, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Středa 17. prosince 2014
html 
Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Středa 17. prosince 2014
html 
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Itálii - zemětřesení v Řecku - náledí ve Slovinsku - náledí a záplavy v Chorvatsku (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Středa 17. prosince 2014
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: povodně v Itálii (Sardinie) v roce 2013 – zemětřesení v Řecku – náledí ve Slovinsku – náledí a následné povodně v Chorvatsku v roce 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Středa 17. prosince 2014
html 
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Středa 17. prosince 2014
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Středa 17. prosince 2014
html 
Vlastní zdroje Unie - úprava příspěvků členských států (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Středa 17. prosince 2014
html 
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: regiony postižené katastrofami (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Středa 17. prosince 2014
html 
Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Středa 17. prosince 2014
html 
Nařízení Komise (EU) č. …/.. ze dne XXX, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Středa 17. prosince 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Právní upozornění