Rozpravy
869 výsledek/výsledky pro výraz(y): "8. období, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Protokol k Dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii (A8-0012/2014 - Jan Zahradil)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Středa 22. října 2014
html 
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014 (A8-0019/2014 - Philippe De Backer)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Středa 22. října 2014
html 
Situace v Kobani a hrozba IS (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Středa 22. října 2014
html 
Výsledky konference na vysoké úrovni o zaměstnanosti v Evropě (Milán dne 8. října) (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)10-21
Úterý 21. října 2014
html 
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014 (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)10-21
Úterý 21. října 2014
html 
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou, s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany (A8-0002/2014 - Jacek Saryusz-Wolski)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Úterý 16. září 2014
html 
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou, pokud jde o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany (A8-0009/2014 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Úterý 16. září 2014
html 
Jednotný digitální trh (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Úterý 16. září 2014
html 
Situace na Ukrajině (RCB8-0025/2014, B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014, B8-0057/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Čtvrtek 17. července 2014
html 
Zaměstnanost mladých lidí (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Čtvrtek 17. července 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Právní upozornění