Forhandlinger
869 søgeresultat(er) for "8. valgperiode, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen efter en ansøgning fra Estland - EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Onsdag den 26. oktober 2016
html 
Tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Onsdag den 26. oktober 2016
html 
Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Onsdag den 26. oktober 2016
html 
Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Onsdag den 26. oktober 2016
html 
Transfedtsyrer (B8-1115/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Onsdag den 26. oktober 2016
html 
Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (forhandling)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
Elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
Elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
Aftale mellem EU og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
Statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse