Forhandlinger
869 søgeresultat(er) for "8. valgperiode, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
Forslag til ændringsbudget nr. 3/2016: Institutionernes sikkerhed (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
Menneskerettigheder og migration i tredjelande (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
Hvordan gøres fiskerikontrollen i EU homogen? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
Forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tirsdag den 25. oktober 2016
html 
Forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa (kortfattet forelæggelse)
P8_CRE-REV(2016)10-24
Mandag den 24. oktober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse