Forhandlinger
869 søgeresultat(er) for "8. valgperiode, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og EU's forpligtelser i forbindelse hermed (B8-1042/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Onsdag den 5. oktober 2016
html 
Europæisk anklagemyndighed og Eurojust (B8-1054/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Onsdag den 5. oktober 2016
html 
Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Onsdag den 5. oktober 2016
html 
Retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer (forhandling)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tirsdag den 4. oktober 2016
html 
Indgåelse på EU's vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De FN's rammekonvention om klimaændringer (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tirsdag den 4. oktober 2016
html 
Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland efter jordskælvet, der ramte de Joniske Øer i november 2015 (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tirsdag den 4. oktober 2016
html 
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tirsdag den 4. oktober 2016
html 
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tirsdag den 4. oktober 2016
html 
Retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tirsdag den 4. oktober 2016
html 
Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tirsdag den 4. oktober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse