Forhandlinger
869 søgeresultat(er) for "8. valgperiode, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Torsdag den 24. november 2016
html 
Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (omarbejdning) (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Torsdag den 24. november 2016
html 
Situationen i Syrien (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Torsdag den 24. november 2016
html 
Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Torsdag den 24. november 2016
html 
EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Torsdag den 24. november 2016
html 
Emissioner af visse luftforurenende stoffer (A8-0249/2015 - Julie Girling)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Onsdag den 23. november 2016
html 
Færdiggørelse af Basel III (B8-1226/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Onsdag den 23. november 2016
html 
Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Onsdag den 23. november 2016
html 
EU’s strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Onsdag den 23. november 2016
html 
Tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Onsdag den 23. november 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse