Forhandlinger
869 søgeresultat(er) for "8. valgperiode, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og diesel (B8-0326/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Solvens II (B8-0358/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (B8-0350/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Anerkendelse af Palæstina som stat (B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (B8-0351/2014, RC-B8-0352/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (B8-0362/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdag den 17. december 2014
html 
Præsentation ved Kommissionen af revisionen af forordningerne om sixpacken og twopacken (forhandling)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tirsdag den 16. december 2014
html 
Videnskabelig gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tirsdag den 16. december 2014
html 
Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tirsdag den 16. december 2014
html 
Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Kongeriget Marokko (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tirsdag den 16. december 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Juridisk meddelelse