Forhandlinger
869 søgeresultat(er) for "8. valgperiode, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tirsdag den 16. december 2014
html 
Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og tre dertil knyttede aftaler (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tirsdag den 16. december 2014
html 
Særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tirsdag den 16. december 2014
html 
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tirsdag den 16. december 2014
html 
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøging EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tirsdag den 16. december 2014
html 
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas,Grækenland) (A8-0063/2014 - Monika Vana)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tirsdag den 16. december 2014
html 
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Tirsdag den 16. december 2014
html 
Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (forhandling)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Mandag den 15. december 2014
html 
Gennemførelse af direktivet om brændstofkvalitet (forhandling)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Mandag den 15. december 2014
html 
Vurdering af transportoperatørers opfyldelse af vandelskravet (forhandling)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Mandag den 15. december 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Juridisk meddelelse