Forhandlinger
869 søgeresultat(er) for "8. valgperiode, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Protokol til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (A8-0012/2014 - Jan Zahradil)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Onsdag den 22. oktober 2014
html 
Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014 (A8-0019/2014 - Philippe De Backer)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Onsdag den 22. oktober 2014
html 
Situationen i Kobane og truslen fra IS (forhandling)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Onsdag den 22. oktober 2014
html 
Resultat af højniveaukonferencen om beskæftigelse i Europa (Milano, den 8. oktober) (forhandling)
P8_CRE-REV(2014)10-21
Tirsdag den 21. oktober 2014
html 
Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014 (forhandling)
P8_CRE-REV(2014)10-21
Tirsdag den 21. oktober 2014
html 
Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine med undtagelse af bestemmelserne om behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt ansat som arbejdstagere på den anden parts territorium (A8-0002/2014 - Jacek Saryusz-Wolski)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Tirsdag den 16. september 2014
html 
Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine for så vidt angår bestemmelserne om behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt ansat som arbejdstagere på den anden parts territorium (A8-0009/2014 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Tirsdag den 16. september 2014
html 
Det digitale indre marked (forhandling)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Tirsdag den 16. september 2014
html 
Situationen i Ukraine (RCB8-0025/2014, B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014, B8-0057/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Torsdag den 17. juli 2014
html 
Ungdomsbeskæftigelse (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Torsdag den 17. juli 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Juridisk meddelelse