Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση από την Εσθονία - EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016
html 
Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016
html 
Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016
html 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016
html 
Trans-λιπαρά (B8-1115/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016
html 
Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA στη Δανία (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου