Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016
html 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9 (B8-1060/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016
html 
Η κατάσταση στη Συρία (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016
html 
Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22) (B8-1043/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016
html 
Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016
html 
Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016
html 
Προπαρασκευή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016 (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016
html 
Προσχώρηση του Περού στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016
html 
Προσχώρηση του Καζαχστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016
html 
Προσχώρηση της Κορέας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου