Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Παγκόσμιοι στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη (B8-1042/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016
html 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust (B8-1054/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016
html 
Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016
html 
Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016
html 
Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
P8_CRE-REV(2016)10-04
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016
html 
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά τον Νοέμβριο του 2015 (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016
html 
Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016
html 
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016
html 
Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016
html 
Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου