Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου - Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2017)12-13
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
html 
Υλοποίηση του Κοινωνικού Πυλώνα (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2017)12-13
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
html 
Έκθεση σχετικά με την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2017)12-12
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
html 
Τροποποιήσεις σε διάφορους κανονισμούς στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2017)12-11
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
html 
Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συνέχεια της συζήτησης)
P8_CRE-REV(2017)11-30
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017
html 
Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2018 (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2017)11-29
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017
html 
Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 2017 (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2017)11-29
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017
html 
Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2017)11-15
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017
html 
Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ - Τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2017)10-25
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017
html 
Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2017)10-05
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου