Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ο ρόλος των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
P8_CRE-REV(2017)02-13
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017
html 
Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2017)02-02
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017
html 
Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2017)01-19
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017
html 
Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (A8-0332/2016 - Maria Arena)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον Σκαγεράκη (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπόλ (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016
html 
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - Αυτοκινητοβιομηχανία - Ισπανία (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016
html 
Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016
html 
Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου