Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία ΕΕ-Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία ΕΕ-Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία ΕΕ-Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου