Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014 (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015
html 
Κατάσταση στην Ουγγαρία (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015
html 
Έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία (B8-0455/2015)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015
html 
Ποσοστό αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις όσον αφορά το 2015 (A8-0174/2015 - Czesław Adam Siekierski)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Τρίτη 9 Ιουνίου 2015
html 
Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015 (A8-0163/2015 - Maria Noichl)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Τρίτη 9 Ιουνίου 2015
html 
Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Τρίτη 9 Ιουνίου 2015
html 
Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: Σχέδιο δράσης της ΕΕ (A8-0169/2015 - Pavel Svoboda)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Τρίτη 9 Ιουνίου 2015
html 
Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015 (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2015)06-08
Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015
html 
Προετοιμασία της Διάσκεψης κορυφής G7 (7-8 Ιουνίου) (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2015)05-27
Τετάρτη 27 Μαΐου 2015
html 
Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα - 2014/0014(COD) (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2015)05-27
Τετάρτη 27 Μαΐου 2015
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου