Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (B8-1227/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
Χρήση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου