Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Προσχώρηση της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Προσχώρηση της Ανδόρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Προσχώρηση των Σεϋχελλών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Προσχώρηση της Ρωσίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Προσχώρηση της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Προσχώρηση της Σιγκαπούρης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Προσχώρηση του Μαρόκου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Προσχώρηση της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Έλεγχος της εντολής (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου