Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα (B8-0097/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Πλαίσιο της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Η μελλοντική πορεία για τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
P8_CRE-REV(2015)02-11
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
html 
Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 (A8-0058/2014 - Jarosław Wałęsa)
P8_CRE-REV(2015)01-15
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015
html 
Κατάσταση στη Λιβύη (RC-B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015)
P8_CRE-REV(2015)01-15
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου