Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
html 
Συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
html 
Εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
html 
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Ιταλία/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
html 
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία) (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
html 
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την Ελλάδα) (A8-0063/2014 - Monika Vana)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
html 
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EFG/2013/014 FR/Air France από τη Γαλλία (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
html 
Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014
html 
Εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014
html 
Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων μεταφορών (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου