Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Υλοποίηση της εταιρικής σχέσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014
html 
Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής (B8-0249/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014
html 
Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014
html 
25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (B8-0285/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014
html 
Ενιαία ψηφιακή αγορά (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014
html 
Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες (B8-0253/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014
html 
Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014
html 
Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (A8-0028/2014 - Kay Swinburne)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014
html 
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (2014) - COP 20 στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014) (B8-0251/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014
html 
Πρωτόκολλο για θέματα που αφορούν ειδικά το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου