Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Τουρκικές ενέργειες που προξενούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου (RC-B8-0211/2014, B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014, B8-0225/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014
html 
Ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (RC-B8-0213/2014, B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0222/2014, B8-0224/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014
html 
Εικοστή πέμπτη επέτειος της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)11-12
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014
html 
Τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (A8-0021/2014 - Gabrielius Landsbergis)
P8_CRE-REV(2014)10-23
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (A8-0011/2014 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2014)10-23
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0010/2014 - Tamás Deutsch)
P8_CRE-REV(2014)10-23
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014
html 
Χρόνος εργασίας στον τομέα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (B8-0149/2014)
P8_CRE-REV(2014)10-23
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014
html 
Παρουσίαση του Σώματος των Επιτρόπων και του προγράμματος εργασίας τους από τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2014 - Πλεόνασμα που προέκυψε από την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2013 (A8-0018/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014
html 
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – όλα τα τμήματα (A8-0014/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου