Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Πρωτόκολλο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0012/2014 - Jan Zahradil)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2014 (A8-0019/2014 - Philippe De Backer)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014
html 
Η κατάσταση στο Κομπάνι και η απειλή του Ισλαμικού Κράτους (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014
html 
Αποτελέσματα της διάσκεψης υψηλού επιπέδου με θέμα την απασχόληση στην Ευρώπη (Μιλάνο, 8 Οκτωβρίου) (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)10-21
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2014 (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)10-21
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014
html 
Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας εξαιρουμένων των διατάξεων όσον αφορά τη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νόμιμα ως εργαζόμενοι στο έδαφος του άλλου μέρους (A8-0002/2014 - Jacek Saryusz-Wolski)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014
html 
Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας όσον αφορά τη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νόμιμα ως εργαζόμενοι στο έδαφος του άλλου μέρους (A8-0009/2014 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014
html 
Ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014
html 
Κατάσταση στην Ουκρανία (RCB8-0025/2014, B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014, B8-0057/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014
html 
Απασχόληση των νέων (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου