Συζητήσεις
869 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Κατάσταση στο Ιράκ (RCB8-0059/2014, B8-0059/2014, B8-0060/2014, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014, B8-0064/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014
html 
Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (RCB8-0071/2014, B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014, B8-0077/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014
html 
Έγκλημα επίθεσης (B8-0065/2014, RCB8-0066/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014, B8-0070/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014
html 
Απασχόληση των νέων (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)07-16
Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014
html 
Υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 (A8-0001/2014 - Werner Langen)
P8_CRE-REV(2014)07-16
Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014
html 
Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)07-16
Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014
html 
Κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)07-15
Τρίτη 15 Ιουλίου 2014
html 
Ανάκληση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)07-15
Τρίτη 15 Ιουλίου 2014
html 
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ιταλικής Προεδρίας (συζήτηση)
P8_CRE-REV(2014)07-02
Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου