Arutelud
Otsingusõna(de) "8. valimisperiood, Beňová Monika" kohta leiti 869 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (arutelu)
P8_CRE-REV(2019)03-25
Esmaspäev, 25. märts 2019
html 
Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (arutelu)
P8_CRE-REV(2019)03-25
Esmaspäev, 25. märts 2019
html 
Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (arutelu) (2)
P8_CRE-REV(2019)03-25
Esmaspäev, 25. märts 2019
html 
Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (arutelu)
P8_CRE-REV(2018)12-10
Esmaspäev, 10. detsember 2018
html 
Puuetega naiste olukord (arutelu)
P8_CRE-REV(2018)11-29
Neljapäev, 29. november 2018
html 
ELi vastupanuvõime suurendamine välismaiste osalejate mõjule eesseisvate Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias (temaatiline arutelu)
P8_CRE-REV(2018)11-14
Kolmapäev, 14. november 2018
html 
Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (lühiettekanne)
P8_CRE-REV(2018)10-22
Esmaspäev, 22. oktoober 2018
html 
Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (arutelu)
P8_CRE-REV(2018)10-02
Teisipäev, 2. oktoober 2018
html 
Euroopa Liidu olukord (arutelu)
P8_CRE-REV(2018)09-12
Kolmapäev, 12. september 2018
html 
Puuetega inimeste osalemine Euroopa Parlamendi valimistel (arutelu)
P8_CRE-REV(2018)07-05
Neljapäev, 5. juuli 2018
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave