Arutelud
Otsingusõna(de) "8. valimisperiood, Beňová Monika" kohta leiti 869 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Teisipäev, 25. oktoober 2016
html 
Paranduseelarve projekt nr 3/2016: institutsioonide turvalisus (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Teisipäev, 25. oktoober 2016
html 
ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Teisipäev, 25. oktoober 2016
html 
Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmed (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Teisipäev, 25. oktoober 2016
html 
Inimõigused ja ränne kolmandates riikides (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Teisipäev, 25. oktoober 2016
html 
Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Teisipäev, 25. oktoober 2016
html 
Kalanduskontrolli ühtlustamine Euroopas (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Teisipäev, 25. oktoober 2016
html 
Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Teisipäev, 25. oktoober 2016
html 
ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Teisipäev, 25. oktoober 2016
html 
Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (lühiettekanne)
P8_CRE-REV(2016)10-24
Esmaspäev, 24. oktoober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave