Arutelud
Otsingusõna(de) "8. valimisperiood, Beňová Monika" kohta leiti 869 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Neljapäev, 6. oktoober 2016
html 
Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 (B8-1060/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Neljapäev, 6. oktoober 2016
html 
Olukord Süürias (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Neljapäev, 6. oktoober 2016
html 
ÜRO 2016. aasta kliimamuutuste konverents – COP 22, Maroko, Marrakech (B8-1043/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Neljapäev, 6. oktoober 2016
html 
Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse rakendamine (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Neljapäev, 6. oktoober 2016
html 
ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Neljapäev, 6. oktoober 2016
html 
Euroopa Ülemkogu 20.-21. oktoobri 2016. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Kolmapäev, 5. oktoober 2016
html 
Peruu ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Kolmapäev, 5. oktoober 2016
html 
Kasahstani ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Kolmapäev, 5. oktoober 2016
html 
Korea ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Kolmapäev, 5. oktoober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave