Arutelud
Otsingusõna(de) "8. valimisperiood, Beňová Monika" kohta leiti 869 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ülemaailmsed eesmärgid ja ELi kohustused seoses toitumise ja toiduga kindlustatusega maailmas (B8-1042/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Kolmapäev, 5. oktoober 2016
html 
Euroopa Prokuratuur ja Eurojust (B8-1054/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Kolmapäev, 5. oktoober 2016
html 
Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Kolmapäev, 5. oktoober 2016
html 
Õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele kriminaalmenetluses ja tagaotsitavatele Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (arutelu)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Teisipäev, 4. oktoober 2016
html 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe ELi nimel sõlmimine (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
P8_CRE-REV(2016)10-04
Teisipäev, 4. oktoober 2016
html 
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale pärast Joonia saari tabanud 2015. aasta novembri maavärinat (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Teisipäev, 4. oktoober 2016
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Teisipäev, 4. oktoober 2016
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Teisipäev, 4. oktoober 2016
html 
Õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele kriminaalmenetluses ja tagaotsitavatele Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Teisipäev, 4. oktoober 2016
html 
Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Teisipäev, 4. oktoober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave