Arutelud
Otsingusõna(de) "8. valimisperiood, Beňová Monika" kohta leiti 869 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Europoli ja Hiina vaheline strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Teisipäev, 4. oktoober 2016
html 
AKV-ELi suhete tulevik pärast 2020. aastat (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Teisipäev, 4. oktoober 2016
html 
Kreeka makromajanduslik olukord, struktuurireformid ja nende mõju ning programmi raames edasiste läbirääkimiste pidamise väljavaated (arutelu)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Teisipäev, 4. oktoober 2016
html 
Reisidokument ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Neljapäev, 15. september 2016
html 
Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Neljapäev, 15. september 2016
html 
Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A8-0247/2016 - Laura Agea)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Neljapäev, 15. september 2016
html 
Postiteenuste direktiivi kohaldamine (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Neljapäev, 15. september 2016
html 
Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamine (A8-0225/2016 - Renate Weber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Neljapäev, 15. september 2016
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007-2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Neljapäev, 15. september 2016
html 
ELi ja Šveitsi vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Kolmapäev, 14. september 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave