Arutelud
Otsingusõna(de) "8. valimisperiood, Beňová Monika" kohta leiti 869 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Siseveelaevade tehnilised nõuded (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Kolmapäev, 14. september 2016
html 
Majanduspartnerlusleping ELi ning SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahel (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Kolmapäev, 14. september 2016
html 
Kalandustöö konventsiooni rakendamise kokkulepe (B8-0976/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Kolmapäev, 14. september 2016
html 
Viimase aja sündmused Poolas ja nende mõju Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Kolmapäev, 14. september 2016
html 
ELi suhted Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Kolmapäev, 14. september 2016
html 
Sotsiaalne dumping ELis (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Kolmapäev, 14. september 2016
html 
G20 tippkohtumise tulemused (arutelu)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Teisipäev, 13. september 2016
html 
Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimine (arutelu)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Teisipäev, 13. september 2016
html 
Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Teisipäev, 13. september 2016
html 
Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimine (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Teisipäev, 13. september 2016
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave