Arutelud
Otsingusõna(de) "8. valimisperiood, Beňová Monika" kohta leiti 869 vaste(t)  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ecuadorist pärinevate kaupade tariifne kohtlemine (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
Ettenägematute kulude reservi kasutuselevõtmine 2014. aastal (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: Itaalia üleujutused – Kreeka maavärinad – Sloveenia lumetorm – Horvaatia lumetorm ja üleujutused (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
Paranduseelarve projekt nr 5/2014 (2013. aasta üleujutused Itaalias (Sardiinias) - Maavärinad Kreekas - Lumetorm Sloveenias - Lumetorm ja järgnenud üleujutused 2014. aastal Horvaatias) (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
Paranduseelarve projekt nr 7/2014: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
Liidu omavahendite süsteem – liikmesriikide osamaksete korrigeerimine (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: katastroofide tagajärjel kannatada saanud piirkonnad (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
Euroopa Liidu 2015. aasta uus üldeelarve (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
Komisjoni määrus (EL) nr …/…, XXX, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1071/2009 seoses liidu eeskirjade raskete, autoveo-ettevõtja hea maine kaotamiseni viia võivate rikkumiste klassifikatsiooniga ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisa (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Õigusalane teave