Arutelud
Otsingusõna(de) "8. valimisperiood, Beňová Monika" kohta leiti 869 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Makromajandusliku finantsabi andmine Jordaaniale (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Neljapäev, 24. november 2016
html 
Tööandjapensioni kogumisasutuste tegevus ja järelevalve (uuesti sõnastatud) (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Neljapäev, 24. november 2016
html 
Olukord Süürias (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Neljapäev, 24. november 2016
html 
ELi ja Türgi suhted (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Neljapäev, 24. november 2016
html 
ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Neljapäev, 24. november 2016
html 
Teatavate õhusaasteainete heitkogused (A8-0249/2015 - Julie Girling)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Kolmapäev, 23. november 2016
html 
Basel III vormistamine (B8-1226/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Kolmapäev, 23. november 2016
html 
Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Kolmapäev, 23. november 2016
html 
ELi strateegiline kommunikatsioon vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Kolmapäev, 23. november 2016
html 
Viipekeel ja kutselised viipekeele tõlgid (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Kolmapäev, 23. november 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave