Arutelud
Otsingusõna(de) "8. valimisperiood, Beňová Monika" kohta leiti 869 vaste(t)  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt bensiini ja diislikütuse kvaliteeti käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/70/EÜ (B8-0326/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
Solventsus II (B8-0358/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (B8-0350/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
Palestiina omariikluse tunnustamine (B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (B8-0351/2014, RC-B8-0352/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (B8-0362/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Kolmapäev, 17. detsember 2014
html 
Esimese ja teise majanduse juhtimise paketi määruste läbivaatamine (arutelu)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Teisipäev, 16. detsember 2014
html 
Toidualaste küsimuste teaduslik uurimine (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Teisipäev, 16. detsember 2014
html 
Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Teisipäev, 16. detsember 2014
html 
Tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Marokoga (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Teisipäev, 16. detsember 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Õigusalane teave