Arutelud
Otsingusõna(de) "8. valimisperiood, Beňová Monika" kohta leiti 869 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: Toimeaine bentasooni heakskiidu pikendamine (B8-1228/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Kolmapäev, 23. november 2016
html 
Maksuhaldurite juurdepääs rahapesuvastasele teabele (arutelu)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Teisipäev, 22. november 2016
html 
Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Teisipäev, 22. november 2016
html 
Maksuhaldurite juurdepääs rahapesuvastasele teabele (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Teisipäev, 22. november 2016
html 
Euroopa Keskpanga 2015. aasta aruanne (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Teisipäev, 22. november 2016
html 
Jaefinantsteenuseid käsitlev roheline raamat (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Teisipäev, 22. november 2016
html 
Euroopa kaitseliit (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Teisipäev, 22. november 2016
html 
Veeteedel toimuva reisijateveo võimaluste ärakasutamine (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Teisipäev, 22. november 2016
html 
Arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamine (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Teisipäev, 22. november 2016
html 
Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (B8-1173/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Kolmapäev, 26. oktoober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave